Dünya Bankası

  Dünya Bankası , Bretton-Woods Sistemi’nin ortaya çıkardığı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır.

  Az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla borç para vermek ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak için kurulmuştur.

  Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır.

  Günümüzde dünya devletlerinin 188’i Banka üyesidir.

  Dünya Bankası, II. Dünya Savaşında yıkıma uğrayan ülkelerde altyapı inşası için finansman sağlamak amacıyla, 1945 yılında, Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kuruldu ve 1946 yılında faaliyete geçti. Bankanın adı daha sonra Dünya Bankası (World Bank) olarak değiştirildi.

  John Marynard Keynes ve Amerikalı Ekonomist Herry Dexter White tarafından Birleşmiş Milletler çatısı altında özerk kuruluşlar olarak tasarlanan ve global ekonomik kalkınma ve refahın artırılmasına katkıda bulunmaları hedeflenen IMF ve Dünya Bankası, görev tanımları açısından birbirini tamamlar.

  IMF gibi Dünya Bankası’nın da temelleri 1944 yılında Bretton Woods’da yapılan Birleşmiş Milletler Para ve Finans konferansında atılmıştır.

  Dünya Bankası, savaş sonrası imar ve altyapı çalışmaları tamamlanmasından sonra üçüncü dünya ülkelerine yöneldi.