Duran Varlıklar

  Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır.

  Duran varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 2 ile başlamaktadır.

  • 22-Ticari Alacaklar
  • 23-Diğer Alacaklar
  • 24-Mali Duran Varlıklar
  • 25-Maddi Duran Varlıklar
  • 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • 27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
  • 28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  • 29-Diğer Duran Varlıklar

  Duran Varlıklar. Bir yıldan (faaliyet döneminden) uzun süre için, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde edilen ve bir yıldan kısa sürede nakde çevrilmesi, tüketilmesi düşünülmeyen ya da kısa sürede nakde döndürülme niteliği taşımayan işletme varlıklarıdır.

  Genel olarak incelendiğinde, sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların duran varlıkların yüksek olması beklenir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise duran varlıklarının düşük olması beklenmektedir.

  Duran varlıkların yüksek olması işletmenin likiditesinin düşük olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.