Ekonomik Büyüme Verisi

  Ekonomik Büyüme verisi, ülke sınırları içerisinde belli bir zaman diliminde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini gösterir.

  Diğer bir ifade ile Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verisi de denilmektedir, Bu tanımda dikkat edilmesi gereken nokta, ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de GSYİH verisine dahil edilmiş olmasıdır.

  Globalleşmenin etkisiyle; yatırımların ve üretim faktörlerinin, ülke sınırlarının dışına açılması sonucu, makro ekonomik analizlerde bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden Gayri Safi Milli Hasıla verisinin yerine, bir ülkenin sınırları içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamını ifade eden GSYİH verisinin kullanımı ve önemini artmıştır.

  GSYİH verisi üç farklı yoldan hesaplanmaktadır.

  1. Üretim Yöntemi; Sıklıkla tercih edilen hesaplama yöntemi olup; ülkede üretimi gerçekleştirilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı ile hesaplanması ile bulunur.
  2. Harcamalar Yöntemi; bu hesaplama yönteminde ise bir yıl içinde tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamı esas alınmaktadır.
  3. Gelir Yöntemi; Ülkede tüm üretim faktörlerinin üretim ile ortaya çıkan gelirlerin toplamından oluşur.
  Eş Anlamlılar
  Gayrisafi Yurtiçi Hasıla