Emisyon Hacmi

  Emisyon hacmi, merkez bankası tarafından ihraç edilen (piyasaya sürülen) banknotların toplam tutarını ifade etmektedir ve “tedavüldeki banknotlar” olarak da adlandırılmaktadır.

  Emisyon hacminin temel belirleyicisi bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerdir.

  Her türlü üretim ve harcama, nakit dışı ödeme araçlarının yaygınlığına bağlı olarak, belirli miktarda nakit ihtiyacı doğurmaktadır.

  Bunun yanında, ülkedeki makroekonomik ve demografik etkenler de nakit tutma eğilimini etkilemektedir.

  Emisyon hacmi, aşağıdaki durumlara göre değişkenlik gösterebilir:

  • Ülkedeki ekonomik faaliyetler
  • Demografi
  • Maaş ve vergi ödemeleri
  • Bayramlar
  • Diğer toplu ödeme ve tahsilat

  Merkez Bankası tedavüle banknot verme ve tahsilat işlemlerini 21 şubesinin yanı sıra, İstanbul ilinde şubeye bağlı 2 vezne merkezi ve 16 ilde banknot deposu tesis ederek sürdürmektedir. 

  Bunun yanında Merkez Bankası, dolaşımdaki banknotların kaliteli ve temiz kupürlü banknotlardan oluşmasını sağlar. Bu çerçevede, tahsil ettiği tüm banknotlar sayım ve incelemeye tabi tutulur.