Emlakçılık

  Yasal çerçevesi Borçlar Kanunun 404. maddesine göre çizilen emlakçılık tarifi şudur: “Tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin yapılması imkanını hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir.

  Tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir.

  Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz”

  Kısacası emlakçılık odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir.

  Gayrimenkul danışmanlığı ; Bir gayrimenkulün Satış, Kiralama, Pazarlama sürecini yöneterek,bunların satış,kiralama sözleşmesini yapmaya,Emlak beyannamesi düzenlemeye muktedir olarak;Portföy oluşturur,pazarlama teknikleriyle gayrimenkulün sunumunu yapar.

  Tapu mevzuatı bilmelidir. Tapu İşlemleri yapmak için  (İpotek, Kat irtifakı kurma, Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, Trampa, Cins değişikliği, Hibe (bağışlama), Taksim (paylaşım), Tashih (düzeltme), Belediyelerden  aplikasyon, bölge imar planı çıkarma,harita ve plan okumasını, şehir planlarını incelemesini bilmelidir.