Faiz Koridoru

  Merkez Bankalarının gecelik borçlanma ve borç verme faizleri arasındaki koridoru ifade eder.

  Gecelik borç verme faizi koridorun tavanını, borçlanma faizi ise tabanını oluşturur.

  Operasyonel yapı gereği gecelik para piyasası faizleri bu koridorun içinde belirlenir.

  Bankacılık sistemi borçlanma ihtiyacı içinde olduğunda ve para piyasası faizleri Merkez Bankası ’nın borç verme faizi düzeyinde gerçekleştiğinde Merkez Bankası repo işlemi yaparak bankalara borç verebilir.

  Bankacılık sisteminin likidite fazlası olduğunda ve para piyasası faizleri Merkez Bankası’nın borçlanma faizi düzeyinde gerçekleştiğinde ise Merkez Bankası ters repo işlemi ile piyasadaki fazla likiditeyi çekebilir.

  Merkez Bankaları bağlı oldukları ülkedeki finansal istikrarı ve ekonomik istikrarı sağlamak görevini üstlenmişlerdir.

  Merkez bankaları çeşitli politikalar üreterek ve bu politikaları uygulayarak cari açığa, döviz kuruna, enflasyona ve ülkedeki reel faiz oranına müdahale eder.

  MB döviz, enflasyon, cari açığa müdahale ederek bağlı oldukları ülkelerin fiyat ve ekonomik istikrarını sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar.

  Merkez Bankalarının finansal ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla kullandığı para politikaları arasında geleneksel olmayan para politikaları gurubunda yer alan faiz koridoru politikası da yer alır.

  Türkiye Merkez Bankası faiz koridoru politikasını etkin kullanan Merkez Bankaları arasında yer alıyor.

  Faiz koridoru iktisadi tanımıyla Merkez Bankası’nın gecelik borç alma ve borç verme faiz oranı arasında yer alan kısım olarak tanımlamak mümkündür.

  MB’nin gecelik borç alma faizi bankaların elinde bulunan atıl likiditeleri Merkez Bankasına yatırması durumunda uygulanan faiz oranındır.

  Gecelik borç verme faizi ise MB’nin bankaları likidite ihtiyaçları nedeniyle fonlaması karşılığında uyguladığı faiz oranıdır.