Finansal Analiz

  Finansal tablolar, farklı gruplar tarafından işletme ile ilgili çeşitli önemli ve uygulamaya yönelik soruların yanıtlarını araştırmak için analize tabi tutulur

  • İşletmenin borç ödeme gücü var mıdır?
  • İşletme dengeli bir şekilde finanse edilmiş midir?
  • İşletme stratejik planları doğrultusunda belirlediği hedeflerine ulaşabilmiş midir?
  • İşletme varlıklarını iyi yönetebilmekte midir?
  • İşletmenin faaliyet sonuçları, başka bir ifadeyle kârlılığı yeterli midir?
  • İşletme gelecek için stratejilerini nasıl belirlemelidir?

  Finansal tablolar %100 doğru değildir ve geçici niteliktedir. Bir varlığın gerçek değeri ancak satılması veya işletmenin tasfiyesi sırasında ortaya çıkacaktır. Finansal tablolar asıl olarak tarihidir.

  Analiz teknik ve yöntemlerini muhasebe raporlarına uygulayarak elde edilen sonuçları, işletmenin finansal durumu ile faaliyet sonuçlarını açıklamak amacıyla yorumlamaktır.

  Finansal analiz genel olarak 3 bölüme ayrılmaktadır;

  • Yönetim analizi
  • Yatırım analizi
  • Kredi analizi

  Maddi duran varlıklar, tarihi maliyetlere göre hazırlanmakta ve yeniden değerleme ve enflasyon düzeltmesi yapılmaması durumunda, bilançolarda maliyet bedeli eksi amortisman tutarı olarak gösterilmektedir.

  Finansal Tablolar Analiz

  Finansal tablolar farklı tarihlerde farklı para değerleri ile olan işlemleri yansıtırlar. Finansal tablolar nakit esasından çok, tahakkuk esasına göre hazırlanırlar. Finansal tablolar özneldir. Finansal tabloların hazırlanmasında öngörülere ve yargılara yer verilebilir ve değişik değerleme yöntemleri uygulanabilir.

  Finansal tablolar bir firmanın mali durumuna etki yapan tüm faktörleri göstermezler. Örneğin firmanın müşteri ve tedarikçileri ile iyi ilişkileri, yönetim kadrosunun yetenekleri, imajı gibi faktörler rakama çevrilerek finansal tablolara yansıtılamaz.

  Likitide Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar

  • Kaldıraç Oranı
  • Borçların Öz Sermayeye Oranı
  • Kısa Vadeli Borçları Öz Sermayeye Oranı
  • Kısa Vadeli Borçların Toplam Borçlara Oranı
  • Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı

  Ekonomik Varlıkların Kullanışı İle İlgili Oranlar