Finansal Kaldıraç Oranı

  Finansal Kaldıraç Oranı, finansal analiz yapan analistlerin şirket değerlemelerinde sıklıkla kullandığı likidite durum analizi oranlarının başında gelmektedir.

  Finansal Kaldıraç Oranı =Toplam Borç / Toplam Varlık

  Toplam Borçların, toplam varlıklara bölünmesiyle birlikte bir şirketteki varlıkların ne kadarının borçlar ile finanse edildiği saptanmış olunur.

  Finansal Kaldıraç Oranı ile şirket varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklar ile karşılandığı belirlenir.

  Finansal piyasalarda kullanılan Kaldıraç Oranı da şirketlerin muhasebesel faaliyetlerinde ki finansal analiz oranlarına benzer niteliktedir.

  Finansal Kaldıraç Oranı Kaç Olmalıdır?

  Gelişmiş ülkelerde genel kabül görmüş haliyle bu oran %60’a kadar çıkabilmektedir.

  Finansal kaldıraç oranının yüksek olması , şirketin finansal olarak ödemelerde güçlük çekeceğini ,ödeme riskinin artacağını, kreditörler açısından ana para taksitleri ve faizlerinin ödenmesinde şirketin sıkıntı çekeceği yönünde yorum ve görüşleri doğurur. Ancak şirketteki yabancı kaynakların kullandıkları öz sermaye kullanımını arttırıyor ise bu oran iyi anlam ifade edebilir.