Fiyat Kazanç Oranı

  Fiyat Kazanç oranı, şirketin güncel pay senedi fiyatının pay başına kârına bölünmesiyle bulunur.

  Pay başına kâr ise dağıtılan temettü düşüldükten sonra, şirketin dönem kârının pay senedi sayısına bölünmesiyle bulunur.

  Formül olarak bakıldığında

  Fiyat Kazanç Oranı = Hisse Güncel Fiyatı / Pay Başına Kâr

  Pay Başına Kâr = Net Kâr / Pay Sayısı

  F/K oranı bize yatırımımızın kendisini amorti edeceği süreyi verir ve bu oran ne kadar düşük olursa hisse için ödenen paranın geri dönüşünün o kadar kısa olduğunu gösterir.

  F/K oranını etkileyen faktörler

  • Karlardaki tarihsel büyüme oranı
  • Tahmini karlar
  • Ortalama temettü ödeme oranı
  • Firmanın sistematik riskini ölçen beta katsayısı
  • Karların istikrarsızlığı
  • Finansal kaldıraç