FVAÖK

  Şirketin vergi öncesi faaliyet karıdır. kökeni İngilizce bir finansal terim olan EBITDA’dır. EBITDA ise “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization” kelimelerinin kısaltmasıdır.

  Burada anlatılan Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr kavramıdır. Earnings kazançlar, interest faiz, tax vergi, depreciation amortisman ve amortization ise maddi olmayan duran varlıkların amortismanı şeklinde tercüme edilir.

  Tax yani vergi yerine Taxes yani vergiler veya taxation yani vergi ödemeleri gibi kelimeler de kullanıldığı görülür.

  şirketin esas faaliyet kârına nakit olmayan giderlerini ekleyerek bulunur. Örneğim amortisman para çıkışı gerektirmeyen bir giderdir.

  O nedenle FAVÖK hesabında amortismanı esas faaliyet kârına ekleriz.

  FVAÖK ile şirketin esas faaliyetinden elde ettiği kârı görebiliriz.

  Bu sayede şirket yönetiminin esas faaliyetle ilgil olmayan konular nedeniyle almış olduğu kararların etkilerini ve yasal düzenlemelerin etkilerini esas faaliyet kârından arındırmış oluruz.