Getiri Eğrisi

    Getiri eğrisi aynı risklilik düzeyinde, aynı ölçüde likit ve aynı şekilde vergilendirilen ama vadeleri farklı olan tahvillerin verimleri arasında zamanın belli bir noktasındaki ilişkiyi gösterir.

    Bir başka deyişle, getiri eğrisi bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkiyi gösterir.

    Getiri eğrisinin yatay ekseninde vadeler, dikey ekseninde ise getiri yer almaktadır. izlerinin kısa vadeli tahvillerin faizlerinden daha yüksek (düşük) olduğunu gösterir. Pozitif eğimli bir getiri eğrisinin eğiminin zaman içinde artmasına dikleşme, azalmasına ise düzleşme denir.

    Getiri eğrisinin eğimini belirleyen unsurlardan biri enflasyon beklentileridir. Bu nedenle getiri eğrisinin düzleşmesi ya da negatif eğimli bir getiri eğrisi, geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde azalma olarak yorumlanabilir.

    Bu anlamda düz eğimli veya eğimi azalan bir getiri eğrisi, merkez bankasının sıkı para politikası uyguladığının bir göstergesi olarak algılanabilir.