Gresham Kanunu

  Altın ve gümüş arasındaki paritenin bozulması sonucu madenin değerinde meydana gelen bir düşme güvenin sarsılmasına neden olur ki bu durumda insanlar değeri yüksek olan parayı ellerinde tutup, değeri düşmüş olan para ile alışverişlerini yapmayı tercih ederler.

  İşte tedavülde değer ve kalite bakımından farklı ödeme araçları olduğu zaman ortaya çıkan bu durum Gresham Kanunu ile açıklanmıştır.

  Buna göre; kötü para iyi parayı kovar ve tedavülde yalnız kötü para kalır.

  Altın ve gümüş paralar arasındaki kanuni oranın piyasadaki külçe fiyatları arasındaki orandan ayrılması, sistemin işleyişini aksatmıştır.

  Genelde küçük alışverişler için gümüş, büyük alışverişler için ise altın kullanılmıştır. Bu sistemle ilgili önemli bir problem oluşmuş, değerli madenin piyasadan çekilmesine ve ülke dışına çıkarılmasına zemin hazırlamıştır.

  Bu sistemin geçerli olduğu dönemde, altın daha az bulunduğu için daha değerli, gümüş daha çok olduğu için daha ucuz bir madendir.

  Bunun sonucunda bireyler altınla işlem yapmak istemediklerinden, piyasada altının azalmasına neden olmuşlardır.

  Çift metal sisteminde gümüş para miktarındaki artıştan dolayı altın zamanla tedavülden çekilmiş ve piyasada işlemler değeri düşen gümüş paralar ile yapılmıştır.

  Bunun sonucunda da aksak çift metal sistemi ortaya çıkmıştır.

  Çift metal para sisteminin yaşamasına engel olan bu durumu önlemek amacıyla gümüşten serbestçe para basımı durdurulmuştur.