Guvernörler Kulübü

  İlk kez 1997 yılında Merkez Bankası tarafından ortaya atılan Guvernörler Kulübü fikri, 1 Mayıs 1998’de Türkiye dâhil 10 ülkenin imzaladığı protokolle hayata geçmiştir. Birliğin günümüzdeki üye sayısı 25’tir.

  Orta Asya, Karadeniz ve Balkanlar’daki üye merkez bankaları şu amaçlar için bir araya gelir:

  • İkili ilişkileri geliştirmek,
  • Bankacılık ve mali alanlarda teknik iş birliği olanaklarını araştırmak,
  • Finans ve merkez bankacılığı konularında bilgi alışverişini, eğitim koordinasyonunu ve iş birliğini gerçekleştirmek.

  Guvernörler Kulübü; üye ülkelerde uygulanan para politikaları, finansal konular ve bankacılık konularını görüşme amacıyla, merkez bankası başkanları düzeyinde yılda 2 kez bir araya gelir.

  Guvernörler Kulübü’nün İşleyişi

  Guvernörler Kulübü’ne üye ülke merkez bankaları yılda iki kez başkanlar düzeyinde toplanır ve bu toplantılarda üye ülkelerde uygulanan para politikaları ve karşılaşılan sorunlar tartışılır. Bu toplantılar esnasında istatistiki bilgi alışverişinde bulunulur.

  Ayrıca, yılda bir kez uzmanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Söz konusu uzmanlar toplantılarında, merkez bankacılığı, para ve kur politikaları, bankacılık, enflasyon hedeflemesi gibi konular tartışılır.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1998-2000 yılları arasında Guvernörler Kulübü başkanlığını yürütmüş ve bu görevi 2001-2002 yıllarında Yunanistan’a devretmiştir.

  Sekreterya görevini, 2003-2004 yıllarında Romanya, 2005-2006 yıllarında Rusya Federasyonu, 2007-2008 yıllarında Sırbistan ve Karadağ ortaklaşa olarak, 2009–2010 yıllarında Kazakistan yerine getirmiştir.

  2011 yılı için Kulüp Sekreteryası tekrar Türkiye’ye geçmiştir.

  2012 yılında Azerbaycan ve Polonya’da, 2013 yılında Çek Cumhuriyeti ve Ermenistan’da, 2014 yılında Bulgaristan ve Moldova’da, 2015 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde birer toplantı yapılmıştır.