Haber

  Son zamanlarda geçen bir olay, yer alan bir olgu, değişen bir durumla ilgili olarak edinilen bilgi, duyulan söylenti.

  Ülkede ve dünyada son gün ya da günlerde yer alan olaylarla ilgili olarak basın, yayın ve iletişim organlarıyla kamuya iletilen her türlü bilgi.

  Haber ajanslarının ilgili yerlere ulaştırdığı haberler metni. Kimi kuruluşların kendi haberlerini duyurmak için belli zamanlarda yayımladıkları bülten.

  Haber, hem güncel hem de insanları ilgilendiren ilginç bir olayın nesnel bir yaklaşımla ve tamamen gerçeğe uygun olarak sunulmasıdır.

  Haber ve Olay İlişkisi

  Her olay ve olgu haber değeri taşımaz. Haberi verilecek olayda ya da olguda ilgi çekicilik ve toplumun genelini ilgilendirme nitelikleri aranır. Bu niteliklere sahip olay ve olgular haber değeri taşır.

  Haberciler bunu “Köpeğin insanı ısırması haber değildir, insanın köpeği ısırması haberdir.” sözüyle basitçe ilkeleştirmişlerdir.

  Haberci yani muhabir, toplumun ilgisini çekecek bu olayları araştırıp haber hâline getiren kişidir. Bir muhabir için herhangi birinin yolda yürürken düşmesi haber değeri taşımazken bir ülkenin devlet başka-nının düşmesi haber değeri taşır.

  Bunu belirleyen ölçüt, toplumun genelini ilgilendiriyor olmasıdır.