Hashrate

    Hash fonksiyonu bir tür algoritma veya alt programdır. Hash fonksiyonları, herhangi bir veritabanında genellikle tabloda aranan bir veriyi hızlı bir şekilde bulmak veya veri karşılaştırma işlemlerini hızlandırmak için kullanılır. Blok zincirinde ise her bir işlem bloğu kendisinden önceki son bloğun hash ifadesini içerir. Böylece güvenlik seviyesi daha da artar ve çift gönderimler önlenir ayrıca yapılan işlemler oldukça kısaltılmış ve özetlenmiş olarak blok zincirine veri olarak işlenmiş olur. Hash ile sağlanan blok özetleri, bir önceki blokla bağlantılı olduğundan değişiklik yapılmak istendiğinde tüm ağın haberi olur ve sistem bu işlemi ayıklar ve yok sayar.

    Hashrate ise madencilik cihazları ile ilgili bir değerlendirme ölçüsüdür. Cihazların hashrate değeri, gücü konusunda ve cihazın madencilik hesaplamalarının hızına ilişkin ayrıntıları verir.