İşsizlik Oranı

  İşsizlik oranı nedir ? Bir bireyin işsiz sayılabilmesi için 15-65 çalışma yaş aralığında olması ve iş arayıp bulamaması gerekir. 

  İşsizlik oranı da; işsiz kalanların iş gücüne olan oranı olarak tanımlanmaktadır. 

  15 yaşından büyük olup da son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin toplam iş gücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.

  İşsizlik Oranı = (İşsiz sayısı / İşgücü) * 100

  İş gücü: Çalışma çağında olan nüfustan çalışma arzusu göstererek iş gücü piyasasına dâhil olanlar iş gücünde kabul edilmektedir.

  İş aradığı halde henüz iş bulamayanlar, diğer bir ifadeyle işsiz konumda olanlar ile çalışanların toplamı iş gücünü oluşturmaktadır.