JoHari Penceresi

    İletişim Konuları ; Kişinin kendinin farkına varmasında ya da kendine yönelik bir farkındalık geliştirmesinde bir bakış açısı sağlayan ve yol gösterici bir nitelik taşıyan model.

    Modelde kişinin benliğine ilişkin tüm boyutlar ifade edilmektedir; Jo-Hari Penceresi önemlidir çünkü kişinin kendisi hakkında bildiklerini ve farkında olduklarını ortaya koyması ve bilmediklerini öğrenerek geliştirebilmesini sağlamaktadır.

    Özelliği ise benliğin birbirinden bağımsız parçalarını değil, birbiriyle karşılıklı etkileşim içerisinde olan boyutlarını vurgulamasıdır.