Kadastro

  Yerli yerinde ve sağlam sonuçlu bir tapu sicili ortaya çıkarmak amacıyla, bir ülkenin bütün mülk, arsa, araz yerlerinin, alanlarının.

  sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet tarafından saptanarak plana bağlaması ve kaydı işine kadastro denir.

  Kadastronun amacı sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmaktır. İlk kadastro çalışmaları Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde başlamıştır. 

  Kadastro niçin yapılır?

  Mülkiyet haklarını korumaya almak için arsanın veya arazinin sınırlarını, kapsadığı alanı belirlemek.

  Emlak vergisinde ödenecek payın belirlenmesi için toprağın değerini ölçmek.

  Kırsal kalkınma ve İmar planlaması için dayanak oluşturmak için kadastro işlemleri gerçekleştirilir.