Kamu Görevlileri Etik Kurulu

  Etik Kurulu kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirleyerek ve uygulamaları gözetmektedir.

  Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirir.

  Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmaktadır.

  Verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemektedir. Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirleyerek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle görevli ve yetkilidir.

  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN ve üyeleri; Asım AYKAN, Selçuk HONDU, Ahmet KARAYİĞİT, Ömer Faruk DOĞAN, Ahmet DEMİROK, Ziyaeddin AKBULUT, Prof. Dr. Fatih UŞAN ve İbrahim BURKAY’dır.

  2020 Yılında Yukarıdaki İsimler Görevlidir.