Karma Ekonomi

    Karma ekonomi ya da eklektik ekonomi , özel sektörü ve devletin ekonomiyi yönlendirmesini içeren, piyasa ekonomileri ve planlı ekonomiler arasında her ikisinin de özelliklerini yansıtan bir ekonomik sistemdir.

    Karma ekonominin tek bir net tanımı yoktur , serbest piyasalar ve devlet müdahaleciliğinin, kamu ve özel sektörün veya piyasalar ve ekonomik planlama arasındaki bir karışım şeklinde farklı tanımlar geliştirilmiştir.

    Bununla birlikte çoğu modern ekonomi iki veya daha fazla ekonomik sistemin sentezini içerir. 

    Karma biçimleri farklılık göstermekle birlikte çoğunlukla her ülkede karma ekonomi sistemi geçerlidir.