Konut Fiyat Endeksi

  Türkiye’de hane halkının toplam servetinin önemli bir kısmını konut yatırımları oluşturduğu için ve konut kredilerinin toplam kredi stoku içindeki ağırlığı yüksek olduğundan konut piyasasının takip edilmesi finansal istikrarın korunabilmesi için önem taşımaktadır.

  Konut fiyat endeksleri, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla oluşturulan endekslerdir. Konut fiyat endekslerinin hesaplanmasında, satışa konu olan tüm konutlara ilişkin fiyat verileri kullanılmaktadır.

  Konut piyasasında oluşan gerçek fiyatı temsil etmek üzere, bireysel konut kredisi talebiyle kredi veren kuruluşlara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılmaktadır.

  Konut kredilerine temel oluşturan değerleme raporları gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Satışın gerçekleşerek kredinin kullandırılması şartı aranmamakta, değerlemesi yapılan tüm konutlar kapsama dahil edilmektedir.

  Konut Fiyat Endeksi (KFE): Türkiye genelini temsil etmek üzere, tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanılarak hesaplanan konut fiyat endeksidir.

  Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE): Türkiye genelini temsil etmek üzere, yapım yılı son iki yıl (içinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl) olan konutlar için, tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanılarak hesaplanan fiyat endeksidir.

  Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE): Türkiye genelini temsil etmek üzere, yapım yılı son iki yıldan önce olan konutlar için, tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanılarak hesaplanan fiyat endeksidir.

  Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE): Konutların gözlemlenebilen özelliklerine bağlı kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, hedonik regresyon yöntemi kullanılarak Türkiye genelini temsil etmek üzere oluşturulan fiyat endeksidir.

  HKFE ve KFE Türkiye geneli ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’ye göre 26 bölge bazında, YKFE ve YOKFE ise Türkiye geneli ve üç büyük il bazında üretilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

  Türkiye genelini temsil etmek üzere üretilen endekslerin hesaplanmasında kapsama alınan iller, veri sayısı yeterliliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.