Kotasyon Emir

    Pay piyasası emir tipleri ‘nden biridir. Limit fiyatlı alış ve satış emrinden oluşan ve sadece piyasa yapıcı/likidite sağlayıcı üyeler tarafından girilebilen bir emir tipidir.

    Kotasyonu oluşturan alış ve satış emrine kotasyon emri denir.

    Kotasyon emri bir bütün olarak iptal edilebileceği gibi sadece alış veya satış tarafı da iptal edilebilir.

    Sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sermaye piyasası araçlarında atanmış bir üye tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o sermaye piyasası aracında likiditenin hedeflendiği bir faaliyettir.

    -Kotasyon emri: Piyasa yapıcı üye tarafından iletilen tek/çift taraflı (alış ve/veya satış emri şeklindeki) fiyat ve miktar bildirimidir.