Kredi Derecelendirme

  Şirketlerin finansal ve ticari borçları ile ihraç ettikleri menkul kıymetlerine ilişkin faiz, temettü ve anaparalarının öngörülmüş süre içerisinde (kısa ve uzun), sayısal, niteliksel kriterler baz alınarak, uluslar arası istatistiki analiz ve tekniklerden ve ayrıca uzman kadroların yıllara sari tecrübe, piyasa bilgisi ve sağduyularından yararlanılarak geri ödenme olasılıklarının belirlenmesidir.

  Şirketlerin asgari 5 yıllık tarihsel faaliyetleri ve bu süreye tekabul eden finansal olan veya olamayan verileri, yapılacak analizin tabanını oluşturur. Faaliyet geçmişi bu sürenin altında kalan firmaların bu durumu göz önünde bulundurulur.

  Şirketlerin, ulusal ve gerekirse uluslar arası alanda performans, faaliyet alanı ve finansal göstergeler yönünden kendine benzeyen diğer firmalarla karşılaştırılmasına ve analizlerin bu tabana göre yürütülmesine özen gösterilir.

  Bireysel ve küçük ölçekli firmalar için, ölçümlerin daha çok standart ve istatistiki temellere dayalı skorlama (scoring) yöntemi, Büyük ölçekli kurumsal firmalar için ise risk rating yöntemleri ağırlık kazanacaktır.

  Türlerine göre rating

  1. Uluslararası Döviz Cinsinden Rating; Kurumun Döviz cinsi yükümlülüklerini döviz yaratarak ödeyebilme kabiliyeti değerlendirilir. Tüm ülke riskleri konvertibilite ve transfer riskleri dahil göz önüne alınır.
  2. Uluslararası Yerel Para Cinsinden Rating; Kurumun Para Birimi gözetilmeksizin yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti uluslararası kriterlere göre değerlendirilir Konvertibilite ve transfer riskleri hariç tüm ülke riskleri göz önüne alınır.
  3. Ulusal Yerel Para Cinsi Rating; Kurumun Yerel Para cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme kabiliyeti ulusal kriterlere göre değerlendirilir. Ülke Riskleri göz önüne alınmaz.