Likidite Oranı

  Likidite basit anlamda bir finansal aracın nakde yani paraya dönüşmesinin kolaylığını ifade etmektedir.

  Birşeyin likiditesi yüksek deniyorsa paraya dönüşmesi kolay, likiditesi düşük ise paraya dönüşmesi zor demektir.

  Yatırım yapılırken bir enstrumanın, hissenin vb. likidite oranı önemlidir, keza likiditesi yüksek olan hisseler tercih sebebidir.

  • Cari Oran
  • Asit test Oranı
  • Nakit Oranı
  • Stok Bağımlılık Oranı

  Formüller

  • Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Asit – Test Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Stok Bağımlılık Oranı = [Kıs. Vad. Yab. Kaynaklar – (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)] / Stoklar
  • Cari Oran : Kısa vadeli borçların ödenmesine bir zorluğun olup olmadığını gösterir. Oranın 2.00’ın üzerinde olması arzu edilir.
  • Asit Test Oranı : Dönen varlıklardan stokların çıkarılması sonucu elde edilen değerin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile bulunur. Cari orana benzer; fakat cari orandan daha anlamlı sonuçlar verir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, bu hesap grubundaki varlıkların paraya çevrilmesinin uzun zaman almasından kaynaklanmaktadır. Bu şekilde kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceği anlaşılabilir. Oranın 1.00’ın üzerinde olması arzu edilir.
  • Nakit Oranı : İşletmeye hiçbir nakit girişi olmaması durumunda elde bulunan nakitler ve menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne kadarının ödenebileceğini gösterir. Nakit oranının diğer adı disponibilite oranı dır. Oranın 1.00’ın üzerinde olması arzu edilir.
  • Stok Bağımlılık Oranı : Asit – test oranının 1’den küçük çıkması durumunda kısa vadeli borçların ödenebilmesi için stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini belirtir.

  Likidite oranı neyi gösterir, ne olması iyidir?

  Likidite oranı dediğimizde genel bir kavramdan bahsediyoruz. Bir tane likidite oranı yoktur. Likiditeyi ölçmek için birden çok yöntem vardır. Cari oran ve asit testi birer likidite oranıdır.

  Stok Satışı Yapmadan Kısa Vadeli Borçlar Karşılanabilir mi?

  Bu sorunun cevabı şu şekilde bulunur ; Asit Test Oranı = ( Hazır değerler + Menkul Kıymetler + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar

  Likitide Oranı

  Likit Oranı = Likit Aktifler / Kısa Vadeli Borçlar

  Bu oranlardan başka bir de işletme sermayesine bakılır.

  İşletme sermayesi bir şirketin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan sermayedir.

  İşletme sermayesi dönen varlıklarla kısa vadeli yükümlülüklerin farkından oluşur.

  Kabaca alacaklar ve stokların kısa vadeli ticari yükümlülüklerden farkı da diyebiliriz.

  İşletme sermayesinin negatif olması şirketin elindeki alacaklar ve stokların kısa vadeli ticari yükümlülüklerini karşılamaya yetmediğini göstermektedir.