Limit

  yüzyılın ilk yarısında literatüre giren limit kelimesi, Latince kökenlidir. Orijinal dilinde ”limite” şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı sınırdır. Bir şeyin ulaşabileceği en üst noktaya da limit denir.

  Bu kelimeden türetilen birçok kelime, hem günlük hayatta hem de bankacılık ve finans sektörlerinde sıklıkla kullanılır. Örneğin, sermayesi belli bir rakamın altında olan ve ortakların koydukları sermaye kadar sorumlu oldukları şirket türüne limited denir.

  Limit kelimeyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  1- Hudut

  2- Sınır

  3- Kısıtlama

  4- Had

  5- Tahdit

  6- İntiha

  7- Müntehi

  Limit Ne Demek?

  Hem sayısal hem de pozitif bilimlerde sıklıkla kullanılan limit kelimesi, uç nokta ve sınır anlamına gelir. Bu kelime sadece sayısal veriler ve maddi şeyler için kullanılır. Örnekler: 1- Limitsiz harcama 2- Limitsiz kredi kartı

  Bu sözcükten türetilen limitsiz, sonsuz, sınırsız, payidar ve bitimsiz kelimeleriyle eş anlamlıdır.

  Limit TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre limit kelimesinin biri sözlük biri terim olmak üzere iki anlamı vardır.

  İlk Anlamı: Sınır

  İkinci Anlamı: Matematikte bir değişkenin ulaşabileceği en yüksek değer

  Limit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Limitsiz internet paketine geçtiğimden beri istediğim kadar film indirip izleyebiliyorum.

  2- Limitsiz kredi kartı harcamalarımda büyük kolaylık sağlıyor.