Liyakat

  Liyakat Nedir ? sorusunun cevabı; layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk gibi kelimeler ile kısa bir şekilde özetlense de bu kelimenin anlamı oldukça geniştir.

  Tarihsel olarak bakıldığında, sadece Türkiye için değil, genel olarak özel ve kamu yönetimleri ile siyasal ve başka türlü yönetimlerde kayırmaların ortadan kaldırılması amacı görevin gerektirdiği niteliklerin ve yarışma sınavı yönteminin esas alınması düşüncesi olmuştur.

  Meritokrasi, yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır, kayırma yoktur.

  Liyakat Aslanın Kediye Boğdurulmamasıdır

  Liyakat, başarılı olma karşılığında “hak etme” anlamını taşımaktadır.

  Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde Enderun Mektebi’nin bugünkü anlamıyla yükseköğrenim düzeyinde kamu yönetimi öğretimi alanında önemli fonksiyonlar yerine getirdiği, hatta bu uygulamanın Batılı ülkeler tarafından model alındığı bilinmektedir.

  Türk Mektupları adlı eseri yazmış olan Busbecq, bu konuda: “Osmanlı’da herkes liyakat, bilgi, ahlak ve seciyesine göre bir mevkie tayin edilir. Ahlaksız, bilgisiz ve tembeller hiçbir zaman yüksek mevkilere çıkamazlar. Osmanlıların muvaffakiyeti ve bütün dünyaya hakim bir ırk olmalarının hikmeti budur. Türklerin en büyük düşmanı iltimastır. “

  Liyakat sahibi; bir işin gerçekleştirilmesine elverişli, liyakatli, yetenekli. Anlamındadır. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Liyakat konusu personel idaresinin başlıca konularından olmuştur.