Maastricht Antlaşması

  Maastricht Antlaşması, 7 Şubat 1992 tarihine imzalanmıştır.

  Avrupa Ekonomi Topluluğu’ nun Avrupa Birliği olması yolundaki son adım olan ekonomik ve parasal birliği de gerçekleştirme aşamasına geldiği anlaşmadır.

  AB’ yi kuran Maastricht Antlaşması’yla Avrupa Topluluklarına yeni boyutlar kazandırılmış ve AB’nin “üç temel direği” oluşturularak, yeni bir hukuksal yapı düzenlenmiştir.

  Maastricht Antlaşması ile Gelen Yenilikler

  1. Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)
  2. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
  3.  Adalet ve İçişlerinde İşbirliği