Maliyet

  İşletmelerin ortaya çıkardığı mal ve hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli girdilerin para ile ölçülen değerine o mal veya hizmetin maliyeti denir.

  Maliyetlerin belirlenebilmesi için işletmelerin muhasebe sistemine bütünleşmiş bir maliyet sistemine ihtiyaç vardır. Maliyet sistemi maliyet verilerini (hammadde, işçilik, elektrik, v.b. gibi) sistematik bir şekilde toplar ve toplanan maliyetleri maliyet objelerine
  dağıtarak maliyet objelerinin birim maliyetlerini hesaplar.

  Maliyeti hesaplanmak istenen ürün veya hizmetlerle kolayca ve ekonomik olarak ilişkilendirilebilen maliyetler direkt maliyetlerdir.

  Maliyeti hesaplanmak istenen ürün veya hizmetlerle kolayca ve ekonomik olarak ilişkilendirilemeyen maliyetler endirekt maliyetlerdir.

  Maliyetler işletmenin faaliyet hacmi karşısındaki davranışına göre temelde değişken maliyetler ve sabit maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır. Faaliyet hacmi karşısındaki davranış ile kastedilen, belli bir maliyet kalemi tutarının, belli bir faaliyet ölçüsündeki değişimlere
  bağlı olarak değişip değişmediğidir.

  Belirli bir zaman diliminde ve faaliyet hacmi aralığında faaliyet hacminin artıp azalmasına karşın, toplam olarak aynı kalan maliyetlere sabit maliyetler denir.