Manipülasyon

    Yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yatırımcıları yanıltmak ya da bir menkul kıymetin fiyatını çeşitli tekniklerle kasıtlı ve suni olarak düşürme veya yükseltme girişiminde bulunmak manipülasyon çeşitleridir.

    Bu işlemleri yapanlara da manipülatör denir.

    Hileli yönlendirme olarak da tanımlanan manipülasyon, algıyı yönlendirme ya da doğrudan fiyat hareketlerine müdahale yoluyla yürütülür.

    Manipülasyon, yasa dışı bir faaliyettir ve suç olarak belirlenmiştir.