Muhasebe

  Her türlü parasal olayın sistemli bir şekilde kaydedilmesi işlemine muhasebe denir. Muhasebe; işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan her türlü parasal olayın kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile oluşturulan bilgi sistemidir.

  Ticari bir işletmenin günlük finansal hareketlerini,

  • Belgelemek,
  • Kaydetmek,
  • Sınıflandırmak,
  • Özetlemek,
  • Raporlamak

  suretiyle yetkili kişilere ve kurumlara sunulan, sistemli bilgilerin bütünüdür.

  Muhasebe’nin genel tanımı bu olmasına karşın, günlük yaşamda muhasebe işlemleri “Ön Muhasebe” ve “Genel Muhasebe” olarak ayrılmıştır. Yapılan ayrımı, iki meslek dalı gibi değil de iş bölümlendirmesi olarak düşünmek yerinde olacaktır. 

  Üç tür muhasebe vardır:

  • Genel Muhasebe:
   Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin kaynaklarını nereden sağladığı ve nereye aktardığını takip eder. Ticari faaliyetler sonucu oluşan gelir ve giderlerin oluşturduğu kâr ya da zarar finansal muhasebenin konusudur.
   (Bilanço ve Gelir Tablosu)
  • Maliyet Muhasebesi:
   Diğer adı üretim muhasebesidir. İşletmenin maliyetlerini analiz ederek üretim planlamasını sistemli bir şekilde yapmak için kullanılır.
   (Maliyet Hesapları)
  • Yönetim Muhasebesi:
   Finansal ve maliyet muhasebesinden elde edilen bilgilerin analiz edilerek işletme yöneticilerinin alacağı kararlara yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
   (Finansal Analiz)