Nakit Akışı

  Nakit akışı, bir şirketin belli bir dönem için nakit ve nakit benzerlerinin giriş çıkış dengesidir.

  Pozitif nakit akışı şirketin likidite durumunun güçlü ya da yükseliyor olduğunu, negatif nakit akışı ise şirketin likidite durumunun zayıf ya da azalıyor olduğunu gösterir.

  Nakit akışı iyi olan şirketler daha esnektir, yükümlülüklerini yerine getirebilir, şirket varlıklarını iyileştirebilir, hissedarlarına geri ödeme yapabilir ve zorlukların üstesinden daha rahat gelebilir.

  Nakit akışı sadece faaliyetin nakit ve nakit benzerleriyle ilgilidir; şirketin kar ya da zarar ettiğinin kesin bir göstergesi değildir.

  Karlı ancak zayıf nakit akışına sahip bir şirket büyümekte zorlanabilir, hatta kısa vadeli yükümlülüklerini düzenli bir şekilde yerine getirmekte zorlanarak iflas bile edebilir.

  Nakit Akışı Neden Önemlidir?

  Eğer şirkete gelen varlıklar stok, alacak hesapları ya da emlak gibi yeteri kadar likit olmayan alanlara gidiyorsa, düzenli aylık ödemeleri yapmakta zorluk yaşanabilir.

  Diğer yandan, nakit ya da nakit benzerleri kullanarak kısa vadeli ödemelerini kolaylıkla yapabilen ve güçlü bir nakit akışına sahip olan bir şirket ise potansiyel büyümesine karşı borçlanmış ya da varlıklarını satarak uzun vadeli borcunu sürdürülemeyecek hale getirmiş olabilir.

  Böyle bir durum kar edilememesine sebep olur ancak bu şirketin nakit akışına yansımaz.

  Örneğin bir girişim, gelecekte gelir sağlayacak yeni bir ürün bekleyen yatırımcılardan kaynak sağladıysa şirketin kısa vadedeki istikrarı sağlanmış olur.

  Ancak ek nakit akışı sağlayacak gelir olmadıkça şirketin uzun vadeli istikrarı belirsiz kalır.

  Nakit Akışı Tablosu

  Nakit Akış Tablosu’nun üç ana bölümü işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleridir.

  İşletme faaliyetlerinden gelen nakit, şirketin temel amacına dayalı giriş ve çıkışları, yani ürün satışlarının gelir ve masraflarını içerir.

  Yatırım faaliyetleri, imalat ekipmanı alım satımı gibi operasyonel iyileştirmeyle alakalı nakit dengesini kapsar.

  Finansman faaliyetleri borç ödeme ve yeniden hisse satımını içerir.