Nakit Devir Hızı

  Net satışların hazır değerler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bir hesap döneminde hazır değerlerin kaç katı net satış yapıldığını bize gösterir.

  Nakit Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Hazır Değerler

  Ort. Hazır Değerler = Parasal Değerler + Paraya Çevrilebilir Değerler

  Finansmanda temel ilkelerden birisi nakti mümkün olduğu kadar kısa sürede tahsil etmek ve mümkün olduğu kadar da geç ödeme yapmaktır.

  Nakit yönetimi genel olarak nakit dönüş süresine dayandırılır.

  Nakit dönüş süresi, işletmenin hammadde alımı ile başladığı üretim sürecinde, hammaddeler için ödeme yaptığı tarihten alacaklarını tahsil ettiği tarihe kadar geçen süreyi ifade etmektedir

  Bu oran, işletmede bulundurulması gerekli nakit miktarını belirler, ancak bu konuda belirli bir standart yoktur. Aynı sektördeki işletmelerle ve geçmiş yıllarla karşılaştırılarak bir yoruma ve
  sonuca gidilmeye çalışılır.