Nitelikli Yatırımcıya İhraç

  Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları SPK tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben kota alınır.

  İhraç Borsada Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda da yapılabilir.

  Bu kapsamda, ihraçcı kuruluşlar tarafından, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda satışı ve satışın sona ermesini takiben Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa internet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Borsaya başvuru yapılır.

  Satışın başlayacağı gün itibariyle kota alınmasına karar verilmiş olan sermaye piyasası araçlarının satışına aracılık edecek yatırım kuruluşu tarafından, satış tarihinden en az 2 iş günü önce işlem görme bildiriminde bulunulur.

  İhraca ilişkin bilgiler satış tarihinden en geç bir gün önce KAP’ta duyurulur.

  Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcılar” alım yapabilirler.

  Yatırımcıların nitelikli yatırımcı kapsamında olup olmadıklarının kontrolü ve takibi SPK düzenlemeleri çerçevesinde işleme aracılık eden yatırım kuruluşlarının sorumluluğundadır.

  Borsada Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda ihracı tamamlanan sermaye piyasası araçları, satışın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen işgünü herhangi bir şart aranmaksızın sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlar.

  Pazarda yapılacak ihraçta satış süresi 10 iş gününden fazla olamaz.

  Ancak ihracın satış süresi içinde satılamayan kısmının, Borsa Genel Müdürlüğünden ek süre alınarak Pazarda yeniden satışının yapılması mümkündür.