Ordinal Fayda Yaklaşımı

  Faydanın ölçülemeyeceğini savunan ekonomistlerin görüşü olan ordinal yaklaşımdır.

  Bu görüş; malların faydalarının mutlak anlamda ölçülmesi yerine kişilerin kendi açısından faydalı olma derecesine göre “sıralanmasını” ifade etmektedir. Bu nedenle sırasal fayda olarak da adlandırılmaktadır.

  faydanın ölçülebileceğini ileri süren kardinal yaklaşım olup, faydanın kantitatif ölçülerle ifade edileceği görüşünü savunmaktadır. İkincisi ise faydanın ölçülemeyeceğini ifade eden ordinal yaklaşımdır.

  Faydanın ölçülemeyeceği, ancak malların fayda yönünden birbirleri ile karşılaştırılarak tercih sırasının belirlenebileceği görüşünden hareketle oluşturulan ordinal fayda kavramı kayıtsızlık hipotezine dayanmaktadır.

  Buna göre tüketici birbirleri ile ikame edilebilen A ve B malları karşısında kayıtsızdır, sadece karşılaştırma yaparak tercih belirlemektedir. Çünkü bu iki malın tüketiciye sağladığı fayda aynıdır.

  Ordinal fayda yaklaşımında tüketicinin rasyonel davrandığı varsayılmaktadır. Rasyonel davranan tüketicinin tercihlerinde tutarlı olması gerekmektedir. Dolayısıyla eğer tüketici; geliri, malın fiyatı ve zevkleri doğrultusunda A malını B malına tercih ediyorsa tüketici için A, B’ den daha faydalı demektir.

  Faydanın ölçülmesi yerine sıralanmasını ifade eden ordinal yaklaşım ise kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu ve tüketici dengesi analizi ile açıklanmaktadır.