Ortalama Tahsil Süresi

  Senetli ve senetsiz alacaklar ile satışlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Senetli ve senetsiz ticari alacakların günlük satışlar toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

  Ortalama Tahsil Süresi = (Alacaklar + Alacak Senetleri) / Günlük Satışlar

  Ticari alacaklar ile satışlar arasındaki ilişkiden doğar. Bunun için ticari alacaklar dönemin günlük satışlarına bölünür. Günlük satışlar ise, kredili satışların toplamının 360 güne bölünmesi ile bulunur.

  Günlük Satışlar = Kredili Satışlar / 360

  Ort. Tahsilat Dönemi Oranı = Ticari Alacaklar / Günlük Satışlar

  Ortalama Tahsilat Dönemi Oranı gün olarak bulunur.

  Bu gün sayısı işletmenin kredili satışlardan müşterisine tanıdığı vadeyi ifade eder. Üretim işletmeleri için bu sayının 30 gün olması uygun görülür.

  OTDO ‘nın küçük olması, işletmeye ait fonların kısa süre için satışlara bağlanmış olması
  açısından iyi olarak yorumlanır.

  Dikkat edilecek husus, müşterilere tanınan vadenin satıcılardan sağlanan vadeyi aşmamasıdır. Yoksa işletmede likit sıkıntısı ya da kredi kullanımı gündeme gelir.