Para Piyası

  Borsa İstanbul Para Piyasası’nda, Borsa düzenlemeleri uyarınca işlem yapma yetkisi verilmiş banka ve aracı kurumlar ile Takasbank işlem yapabilir.

  Piyasa’da Türk Lirası fon arz ve talep eden banka ve aracı kurumların teminatlı borç alma ve verme işlemleri yapılır.

  Üyeler tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına, kamu kaynağı hesabına veya müşteri hesabına emir iletilebilir.

  Piyasa’da Takasbank merkezi karşı taraf olarak hizmet verir ve gerçekleşen işlemler için alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eder.

  Emir Çeşitleri

  Piyasa’da emirler çok fiyat yöntemiyle eşleşir.

  olmak üzere iki tip emir iletilebilir.

  Limitli emir, faiz oranı ve miktar belirtilerek iletilir.

  Piyasa emri, faiz oranı belirtilmeksizin miktar belirtilerek iletilir. Sistemde bekleyen pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşabilir.

  Piyasa emrinin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir.

  Limitli emir ve piyasa emri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıda tanımlanan özel koşullarla da emir iletilebilir.

  • Kalanı iptal et: Emrin iletilmesiyle birlikte gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi koşuludur.
  • Gerçekleşmezse iptal et: Emrin tamamen gerçekleşmesi koşuludur. Emrin iletilmesiyle birlikte tamamen gerçekleşmemesi halinde tümü iptal edilir.

  Piyasa’ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ve kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları değiştirilebilir.

  Emrin faiz oranındaki değişiklik, miktarındaki artış, portföy, fon, kamu kaynağı veya müşteri kodunun değişimi hallerinde emrin önceliği kaybolur.

  Referans bilgisinin değiştirilmesi ve/veya miktarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

  Emirleri işleme dönüşen üyelere emirlerinin hangi üyenin emri ile eşleştiği bilgisi verilmez.