Para

  Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde kabul edilen değişim aracı, başka ifade ile malların alım ve satımında kullanılan değişim aracı olarak ifade etmek mümkündür.

  Fiyatlarla değerleri ifade eden bir araç olan para; insanlar ve ülkeler arasında el değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktadır.

  Paranın temel özelliklerini beş başlık altında sıralamak mümkündür

  • Homojen olması: Ödemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için parayı temsileden objelerin hepsinin aynı maddi değeri taşıması gerekmektedir. Böylece alışverişlerde insanların ödedikleri ve aldıkları bedeller konusunda şüphesi ortadan kalkacaktır.
  • Taşınabilir olması: Bu özellik kullanım kolaylığı sağlamakta; hem taşınmasının kolay, hem de farklı ödeme alanlarına transferi mümkün olmaktadır. Bu mümkün olmazsa paranın yaygınlık kazanması mümkün olmamaktadır.
  • Dayanıklı olması: Parayı temsil eden ödeme araçlarının kolay bozulmayıp dayanıklı olması çok sayıda alışveriş işleminde kullanılmasına imkân tanımaktadır.
  • Bölünebilir olması: Bu özelliği ile ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek şekilde bölünebilme özelliğine sahip olmasıdır.