Parasal Taban

  Merkez Bankasının temel işlevlerini yerine getirebilmesi için ülkedeki para ve kredi miktarını etkileyebilecek bir konumda olması; yani likiditeyi istenilen düzeyde tutabilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

  Bunun için ise Merkez Bankasının kontrol edebileceği bir parasal büyüklüğü izlemesi gereklidir.

  Bu parasal büyüklüğün seçiminde iki etken bulunur:

  Merkez Bankasının para politikası araçları ile bu büyüklüğü tümüyle etkileyebilmesi gereklidir. Bu büyüklük ile para arzı ve iktisadi faaliyet arasında istikrarlı bir ilişki bulunması gereklidir.

  Bu bağlamda Merkez Bankası, para basma yetkisi olan tek mercii olarak ‘‘parasal taban’’ı izler.

  Parasal taban, dolaşımdaki para ile net APİ’yi kapsamaktadır.

  Merkez Bankasının APİ ile bankacılık kesimine doğan net yükümlülüğü, repo/ters repo işlemleri, gecelik krediler ve likidite senedi alım satımları ile ortaya çıkmaktadır.