Parselasyon

  Henüz düzenlenmemiş arazilerin imar parseline dönüştürme işlemi olarak bilinen “parselasyon”, kentleşmenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor.

  Parselasyon planları sayesinde de plansızlık nedeniyle imara açılamayan alanlar kullanıma kazandırılıyor. Bu işlem ile planlama alanında kalan arazi, imar planı hükümlerine uygun hale getirilir.

  Parselasyon planı olmadan yapı ruhsatı verilmiyor

  Parselasyon planı, imar planına ve yasalara uygun şekilde yapılaşmayı sağlamak üzere hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu işlemlerine kaynak oluşturan plan…

  Parselasyon planı hazırlanırken sırasıyla ifraz, tevhit ve tahsis aşamaları uygulanıyor. Tapu tescil işlemlerinde esas alınan parselasyon planında söz konusu arazinin boyut bilgileri, paftaları, cephe hattı ve yapı nizamı belirleniyor.

  Maliklerin parsellerinin ve paylarının nasıl olacağı da gösteriliyor. Ham bir araziyle ilgili parselasyon planı çıkarılarak belediye encümeninden onay alınmadan tapu kaydı yapılamıyor.

  Bir başka deyişle, araziye yapı ruhsatı verilmesi için belediye encümeninden onaylı ve tapuda kaydı bulunan bir parselasyon planına ihtiyaç bulunuyor.

  Parselasyonun iki türe ayrılıyor:

  • İsteğe bağlı parselasyon

  • Zorunlu parselasyon