Pay Piyasası Pazarları

  Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem görmektedir.

  Borsa İstanbul Pay Piyasası yerli ve yabancı yatırımcılar için likit, şeffaf ve güvenli yatırım ortamı sağlamaktadır.

  Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir.

  Halka arz edilen payların ilk kez işlem göreceği pazarlar, şirketlerin Borsaya kotasyonunda belirlenmektedir.

  Daha sonra Genel Müdür tarafından belirlenen dönemler itibariyle yapılan değerlendirmelerde, pazar ve gruplar arasındaki geçişler için uygulanan kriterler ve eşik değerler Pay Piyasası Yönergesi ve Prosedüründe yer alır.

  Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

  Ayrıca; Toptan Alış Satış, Resmi Müzayede, Birincil Piyasa, Temerrüt ve Yeni Pay Alma Hakları için geçici olarak açılan pazarlar da PP’de yer almaktadır.