PD/DD

  PD/DD : Piyasa Değeri/Defter Değeri. PD/DD – Piyasa Değeri/Defter Değeri Hisse senedi değerlemesinde kullanılan önemli oranlardan biridir.

  Piyasa Değeri, borsada işlem gören firmalar için hisse senedi fiyatına bağlıdır. Ödenmiş sermayenin hisse senedinin birim fiyatıyla çarpılmasıyla bulunur.

  Piyasa Değeri = Hisse Senedi Adeti x Hisse Fiyatı

  Defter Değeri Nedir? Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

  Defter değeri muhasebe değerini ifade eder. Karşılığı doğrudan bilançodan bulunur.

  Defter Değeri = Öz Kaynaklar

  Defter Değeri şirketin öz sermayesidir.

  Öz Sermaye = Toplam Aktifler – Toplam Borçlar

  Aktifler = Duran varlıklar + Dönen varlıklar

  Borçlar = Kısa vadeli yükümlülükler + Uzun vadeli yükümlülükler

  PD/DD : Piyasa Değeri / Defter Değeri Nedir? PD/DD Nasıl Hesaplanır?

  Piyasa değerini ve defter değerini bulduktan sonra oranı hesaplıyoruz.

  PD/DD Nasıl Yorumlanır?

  PD/DD oranı firmanın piyasadaki değerinin bilançodaki değeri ile oranını verir. Normalde piyasa değerinin defter değerine yakın olması yani; PD/DD oranının 1 veya 1 e yakın bir değer olması beklenir.

  PD/DD oranı ile hisse senedi değerinin pahalı mı yoksa ucuz mu olduğuna bakılır. 1 den yüksekse firmanın piyasa değerinin dolayısıyla hisse senedi fiyatının pahalı olduğu, 1 den küçük olduğunda ise hisse fiyatının ucuz olduğu şeklinde yorumlanır.

  Sektör Ortalaması Nedir?

  Doğal olarak PD/DD oranına göre hisse senedi değerlendirilirken PD/DD oranı küçük olan avantajlıdır. Oranın düşük olması piyasa da hisse fiyatının gerçek değerinin altında işlem gördüğü şeklinde yorumlanabilir.

  Tabiki bu değerlendirmeyi yaparken sektör ortalaması dikkate alınmalıdır. Sektör ortalamasının altındaki PD/DD oranı avantajlıdır.

  PD/DD oranı sektör ortalamasından yüksekse ve PD/DD oranı 1 in üzerinde ise o hisse senedine yatırım yapmak konusunda tekrardan düşünmek gerekir. Hatta PD/DD oranı yüksek olan hisse senetlerinde yatırım varsa elden çıkarmayı düşünebiliriz.

  PD/DD: Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı ile borsa da değerinden ucuz hisse senedi araştırılır.

  Böylece yüzlerce hisse senedi arasından uzun vade de yatırım yapılabilir hisse senetleri bir elekten geçer.