PD/DD

PD/DD : Piyasa Değeri/Defter Değeri. PD/DD – Piyasa Değeri/Defter Değeri Hisse senedi değerlemesinde kullanılan önemli oranlardan biridir.

Piyasa Değeri, borsada işlem gören firmalar için hisse senedi fiyatına bağlıdır. Ödenmiş sermayenin hisse senedinin birim fiyatıyla çarpılmasıyla bulunur.

Piyasa Değeri = Hisse Senedi Adeti x Hisse Fiyatı

Defter Değeri Nedir? Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Defter değeri muhasebe değerini ifade eder. Karşılığı doğrudan bilançodan bulunur.

Defter Değeri = Öz Kaynaklar

Defter Değeri şirketin öz sermayesidir.

Öz Sermaye = Toplam Aktifler – Toplam Borçlar

Aktifler = Duran varlıklar + Dönen varlıklar

Borçlar = Kısa vadeli yükümlülükler + Uzun vadeli yükümlülükler

PD/DD : Piyasa Değeri / Defter Değeri Nedir? PD/DD Nasıl Hesaplanır?

Piyasa değerini ve defter değerini bulduktan sonra oranı hesaplıyoruz.

PD/DD Nasıl Yorumlanır?

PD/DD oranı firmanın piyasadaki değerinin bilançodaki değeri ile oranını verir. Normalde piyasa değerinin defter değerine yakın olması yani; PD/DD oranının 1 veya 1 e yakın bir değer olması beklenir.

PD/DD oranı ile hisse senedi değerinin pahalı mı yoksa ucuz mu olduğuna bakılır. 1 den yüksekse firmanın piyasa değerinin dolayısıyla hisse senedi fiyatının pahalı olduğu, 1 den küçük olduğunda ise hisse fiyatının ucuz olduğu şeklinde yorumlanır.

Sektör Ortalaması Nedir?

Doğal olarak PD/DD oranına göre hisse senedi değerlendirilirken PD/DD oranı küçük olan avantajlıdır. Oranın düşük olması piyasa da hisse fiyatının gerçek değerinin altında işlem gördüğü şeklinde yorumlanabilir.

Tabiki bu değerlendirmeyi yaparken sektör ortalaması dikkate alınmalıdır. Sektör ortalamasının altındaki PD/DD oranı avantajlıdır.

PD/DD oranı sektör ortalamasından yüksekse ve PD/DD oranı 1 in üzerinde ise o hisse senedine yatırım yapmak konusunda tekrardan düşünmek gerekir. Hatta PD/DD oranı yüksek olan hisse senetlerinde yatırım varsa elden çıkarmayı düşünebiliriz.

PD/DD: Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı ile borsa da değerinden ucuz hisse senedi araştırılır.

Böylece yüzlerce hisse senedi arasından uzun vade de yatırım yapılabilir hisse senetleri bir elekten geçer.

Ekonomi Terimler Sözlüğüne Göz Atın