Phillips Eğrisi

Phillips eğrisi, 1958 yılında İngiliz istatistikçi ve ekonomist William Phillips tarafından bulunmuştur.

Ücretlerin tam rekabet koşullarından bağımsız saptandığı varsayılır. Philips eğrisine göre işsizlik oranının düşük olduğu ekonomilerde enflasyon artar.

İstihdam artışı ya da yüksek ücretler piyasada likidite bolluğuna neden olacağı için kısa dönemde enflasyonist etkiler oluşur.

İktisatçılar kısa dönem için işsizlik ve enflasyon arasında bir seçim yapmak zorundadır. Orta ve uzun dönemde konjonktür seyrine ve uygulanacak para ve maliye politikalarına göre enflasyon olağan sayılabilecek düzeylere çekilebileceği gibi kontrolden de çıkabilir.

Philips eğrisi uzun dönemde güvenilir analiz yapma imkanı sağlamaz.

Uzun dönemde işsizlik ancak enflasyon hızlandırılarak düşürülebilir.

Ekonomi Terimler Sözlüğüne Göz Atın

Yorumunuz