Piyasa Değeri

  Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden pay sayısının (esas sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) oluşturulan geçici paylar da dahil olmak üzere) pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

  Piyasa değeri nasıl hesaplanır?

  Bir şirketin halka açık olan kısmının piyasa değeri ise toplam piyasa değerinin halka açıklık oranıyla çarpılarak bulunur.

  Burada dikkat edilmesi gereken halka açıklık oranıyla takas saklama oranının farklı olabileceği hususudur.

  Borsa piyasa değeri bir işletmenin ticari değerini gösteren parametrelerden sadece biridir.

  Bu yüzden sadece bir şirketin borsa piyasa değerine bakılarak sağlıklı bir sonuca varmak mümkün olmayabilir.

  Genellikle temel analizciler piyasa değerinin şirketin defter değerine oranını kullanırlar ve bu orana piyasa değeri / defter değeri oranı ya da kısaca PD/DD oranı değeri denir.

  Eş Anlamlılar
  Pazar Değeri