Pozitif Hukuk

  Yürürlükte olan hukuka pozitif hukuk denir. Yürürlükte olan hukuk, mevzu hukuk (mevzuat) ile örf ve âdet hukukundan meydana gelir ve şöyle formüle edilebilir.

  Pozitif hukuk = mevzuat + örf ve âdet hukuku.

  Hukuk öğretisinde yürürlükteki kurallara pozitif hukuk deniyor. Anayasa, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler düzenleyici işlem olarak pozitif hukuku oluşturuyor.

  Buna göre pozitif hukukun şekli tanımı mevcut hukuk düzenidir. Ancak pozitif hukukun esasına ilişkin olarak meşruiyet açısından da tanımlanması gerekiyor. Pozitif hukuk savunucularına göre devletin koyduğu kurallar, içeriği ve amacı ne olursa olsun hukuka uygun sayılıyor.

  Bu anlayış hukukun kaynağını devletin egemenlik yetkisine dayandırıyor.

  Pozitif hukuk anlayışının saf savunusu otoriter rejimlerin ürettiği her türlü kuralı hukuka uygun kabul ederek, kanun devletlerini meşru devletler olarak tanımaya neden oluyor.

  Diğer deyişle pozitif hukuk yaklaşımı otoriter ve totaliter sistemlerin baskıcı norm üretimine meşruiyet kazandıran bir anlayış içeriyor.