Resmi Müzayede

    Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin PP’de menkul kıymet satım işlemleri yaptırmaları için Borsa İstanbul’a yazılı olarak müracaat etmek zorunda oldukları işlemlere Resmi Müzayede denir.

    Resmi müzayede satışı için yapılacak yazılı başvuruda Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanı sıra, satışı talep edilen kıymetlerin MKK nezdinde haczinin yapıldığını teyit eden bilgi ve belgelerin de yer alması esastır.

    Sadece PP’de işlem gören menkul kıymetler için Borsa İstanbul’da resmi müzayede işlemi yapılabilir.

    1 Haziran 2011 tarihinden itibaren resmi müzayede satış işlemleri kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşu aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

    Yatırım kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda ise resmi müzayede satış işlemleri Borsa tarafından yürütülmektedir.