Rüçhan Hakkı

    İşletmenin bedelli sermaye artırımına gitmesi halinde mevcut ortakların artırımdan öncelikle pay alma hakkına rüçhan hakkı denir.

    Bu haktan faydalanabilmek için eski hisse senedinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen süre içinde ibraz edilmesi (sunulması) gerekir.

    Mevcut pay sahipleri dilerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisselerden satın alabilir ya da sermaye artırımına katılmak istemezler ise rüçhan hakkını borsada satabilir.

    Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

    Genel kurulun esas sermayenin artırılmasına ilişkin kararında aksine bir hüküm yoksa pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payları ile orantılı miktarını alabilirler (TTK md. 394).