Sektör Analizi

  Temel analiz incelemelerinde genel ekonominin ardından sektör analizi gerçekleştirilerek sektörün karlılığı ve gelecek beklentisinin ne yönde olacağı araştırılır.

  Hane halklarının talepleri, hükümet politikaları, ticaret uygulamaları sektörleri büyük oranda etkilemektedir.

  Sektörün büyümesi ve olumlu sonuçlar vermesinde ekonominin de büyük etkisi vardır.

  Sektörün karlılığı ve sektörün gelecekte olumlu yönde ilerlemesi, sektör de yer alan firmaların iyi sonuçlar elde edebileceğini gösterir.

  Bazı durumlarda ise tam tersi etki de çıkabilir.

  Ekonominin iyi olması bazı sektörlerin düşüş yaşamasına ve hatta bitmesine dahi yol açabilir.

  Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

  Sektör analizi ile varılmak istenen sonuç sektörleri inceleyerek hangi sektörün daha karlı bir sektör olacağı sonucuna varmaktır.

  Sektör analizi yapılırken

  • Teknoloji
  • Ürün Yaşam Eğrisi
  • Arz ve Talep İlişkileri
  • Karlılık Oranları
  • Rekabet Koşulları
  • Sanayinin Yapısı
  • Rekabet Koşulları
  • Yasal Düzenlemeler
  • Hammadde Bulunabilirliği ve Temini

  gibi başlıklar altında sektörü incelemek gerekir.

  Eş Anlamlılar
  Pazar Analizi