Smıthsonıan anlaşması

    Smıthsonıan anlaşması : 8 Aralık 1971 de Washington’da Smithsonian Institute’de toplanan on büyük sanayileşmiş ülke temsilcisi, ulusal paralarının Amerikan doları karşısındaki değerlerini yükseltmeyi kararlaştırdılar.

    Böylece Bretton Woods Sistemi içinde “anahtar para” statüsüne sahip olan dolar, Smithsonian Anlaşması ile ilk kez bu tarihte devalüe edilmiş oluyordu.

    Fakat Smithsonian Anlaşması, uluslararası döviz piyasalarında dolardan kaçışı  durduramadı.

    ABD ’nin artan dış ödeme açıkları nedeniyle 1960 ların ortalarından sonra doların aşırı değerlenmiş olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştı.