Stackelberg Modeli

  Cournot modeli üzerine inşa edilmiştir. Cournot modelinin geçerliliği, firmaların tepki fonksiyonlarını tahmin etme başarısında yatmaktadır.

  Zaman içinde firmalar birbirilerini tanımaya ve tepki fonksiyonlarını tahmin etmeye başlamaktadır. Hangi Firma rakibinin tepki fonksiyonunu önce tahmin edebilirse , o firma lider veya merkez, diğer ise uydu ya da takipçi firma haline gelir.

  Varsayımları;

  • Modelde bir lider bir de takipçi ya da uydu firma vardır.
  • Lider firma üretim kararını ilk veren ve karşılıklı bağımlılığın farkında olan firma iken üretim ve fiyat yönünden tepki vermesi durumunda karlılığının azalacağını bilir
  • Takipçi firma kar max. üretim düzeyini belirlerken lider firmanın üretim düzeyini değiştirmeyeceğini varsayar.

  Başlangıçta lider firma tam rekabet üretiminin yarısı kadar üretim gerçekleştirip dengede iken takipçi firma piyasaya girdiğinde tam rekabet üretiminin 1/4’ü kadar üretim gerçekleştirir. Karşılıklı bağın farkında olan lider firma üretim düzeyini değiştirmeden malın fiyatını düşürür. Model dengesinde;

  • İki firma tam rekabet üretiminin 3/4’ü kadar üretim gerçekleştirir.
  • Model dengesinde fiyat Cournot fiyatından daha düşüktür.