Tadilat Projesi

  Tadilat projesi, imar mevzuatının gerektirdiği hallerde, yapıda değişiklik yapabilmek için gereken bir ek proje olarak tanımlanmaktadır..

  Binada veya bağımsız bölüm içerisinde yapılacak değişikliklerin bir tadilat projesini gerektirmesi durumunda, yapının asıl projesine herhangi bir müdahale olmaksızın, sadece değişiklik yapılacak hususlarla sınırlı kalmak üzere yeni bir proje çiziliyor ve hemen bu proje ile birlikte belediyeden tadilat ruhsatı alınıyor.

  Örneğin, dairenin metrekaresini değiştiren, dışarıdan görünen veya bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar ruhsat gerektiren tadilatlar arasında yer alıyor.

  Bu tadilatlar için ruhsat alabilmek için gerekli belgeler ile birlikte belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.

  -Tadilat ruhsatı dilekçesi (İlçesi, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel numaraları yazılmış) yerim için onaylanan projeler doğrultusunda tadilat ruhsatımın düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim)

  Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

  · Tapu Tescil Belgesi

  · İmar Durumu Çap belgesi: Yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren bir belge

  · Mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya ebatlı kroki